Đồng hồ thông minh đường ray Din một pha 63A- TO-Q-SYS

Đồng hồ thông minh là một thiết bị kỹ thuật số không chỉ theo dõi mức tiêu thụ năng lượng mà còn cung cấp dữ liệu thời gian thực, liên lạc hai chiều và tích hợp liền mạch với lưới điện thông minh và hệ thống tự động hóa gia đình. Nó cho phép cả người tiêu dùng và nhà cung cấp tiện ích giám sát và phân tích việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, dẫn đến lựa chọn năng lượng thông minh hơn, chi phí thấp hơn và tương lai bền vững hơn. Không giống như đồng hồ đo truyền thống, đồng hồ đo năng lượng thông minh hỗ trợ các mô hình định giá linh hoạt và tạo điều kiện đáp ứng ngay lập tức nhu cầu năng lượng, từ đó hiện đại hóa toàn bộ khuôn khổ quản lý năng lượng.

        

Mô tả