Cầu dao dòng dư có bảo vệ quá dòng (RCBO), được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng cần cả bảo vệ quá dòng (quá tải và ngắn mạch) và bảo vệ dòng sự cố chạm đất.

Họ có thể phát hiện các lỗi và các chuyến đi kịp thời để đảm bảo an toàn cho nhân viên và thiết bị. RCBO là chức năng nhất, với ngắn mạch, quá tải, rò rỉ và ba loại chức năng bảo vệ.