TONGOU cung cấp điều khiển công nghiệp, chất lượng cao. Điều khiển công nghiệp đề cập đến một thiết bị chủ thay đổi hệ thống dây của mạch chính hoặc mạch điều khiển và thay đổi giá trị điện trở của mạch để điều khiển khởi động, điều chỉnh tốc độ, phanh và đảo chiều của động cơ theo trình tự định trước.

Nó bao gồm một bộ đếm chương trình, thanh ghi lệnh, bộ giải mã lệnh, bộ tạo thời gian và bộ điều khiển hoạt động. Nó là “cơ quan ra quyết định” đưa ra các lệnh, nghĩa là điều phối và chỉ đạo hoạt động của toàn bộ hệ thống máy tính.

TONGOU luôn tuân thủ nguyên tắc “chất lượng là trên hết”, tuân thủ thông tin hóa quản lý, tự động hóa sản xuất liên tục nâng cao chất lượng quy trình sản xuất và trình độ quản lý sản xuất.