TONGOU cung cấp Công tắc ngắt kết nối chất lượng cao, có nghĩa là, khi bộ ngắt kết nối ở vị trí tắt, có khoảng cách cách điện đáp ứng các yêu cầu quy định và dấu đứt gãy rõ ràng giữa các tiếp điểm. Ở vị trí đóng, bộ ngắt kết nối có thể mang dòng điện trong điều kiện mạch điện bình thường và dòng điện trong điều kiện bất thường (chẳng hạn như ngắn mạch) trong một thời gian xác định.

Hiển thị các kết quả duy nhất