TONGOU cung cấp bộ máy phân phối chất lượng cao. Thiết bị phân phối được sử dụng để đo lường và điều khiển thiết bị phân phối điện. Nó bao gồm thanh cái, thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ, dụng cụ đo lường và các phụ kiện khác.

Việc bố trí phải đáp ứng các yêu cầu về hoạt động bình thường của hệ thống điện, tạo thuận lợi cho việc bảo trì và không gây nguy hiểm cho sự an toàn của con người và thiết bị xung quanh. Bộ máy phân phối nên được đặt trong nhà máy điện, trạm biến áp, v.v.