Hệ thống quang điện (PV) hoặc năng lượng mặt trời sử dụng một cầu chì cho mục đích cụ thể được gọi là cầu chì năng lượng mặt trời. Cầu chì PV, Cầu chì PV năng lượng mặt trời, Cầu chì PV dễ chảy và Cầu chì bảng điều khiển năng lượng mặt trời là tất cả các thuật ngữ được sử dụng để mô tả các cầu chì được sử dụng trong các hệ thống này. Kích thước cầu chì của bảng điều khiển năng lượng mặt trời được xác định bởi nhiều loại điện áp, xếp hạng và xếp hạng ampe.

Cầu chì Midget có các kích cỡ từ 1 đến 32 amps và hoạt động trong khoảng 600 đến 1500 VDC. Loại R, Cầu chì, kích thước hoạt động từ 20 đến 400 amps ở 600 VDC. Cầu chì loại J có dải điện áp từ 600 đến 1000 VDC và dải dòng từ 70 đến 600 ampe. Cầu chì PV với loại NH hoặc Thân vuông có sẵn ở các mức xếp hạng 1000, 1250 và 1500 VDC.