Cầu dao vỏ đúc (MCCB) gọi tắt là có các chức năng bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải và chuyển mạch, nói chung, với bảo vệ chống rò rỉ, chúng tôi gọi nó là cầu dao chống rò rỉ vỏ đúc.

Nó chủ yếu được sử dụng để phân phối điện đầu cuối và có thể mang tải trực tiếp. Dòng điện danh định lớn nhất không được vượt quá 1600A. Chức năng của nó tương đối đơn giản, với cảm ứng nhiệt từ, điện từ, ngắt điện áp, ngắt lỗi, báo động và các chức năng khác, với một số nhóm tiếp điểm phụ.