Công tắc tơ mô đun có chức năng tương tự như công tắc tơ truyền thống. Nó đóng mở mạch điện của phần tiếp điểm chính thông qua cuộn dây điều khiển, đồng thời truyền tín hiệu trạng thái sử dụng của tải qua tiếp điểm phụ. Nhưng, nó khác với công tắc tơ truyền thống, nó có đơn vị Mô-đun nhỏ hơn (9mm / chiếc), 1P là 18mm, 2P là 36mm, 3P là 54mm, 4P là 72mm, phạm vi hiện tại từ 1A đến 100A, nó có thể được sử dụng với các thiết bị bảo vệ đường ray dẫn hướng kích thước mô-đun khác, việc sử dụng không gian linh hoạt hơn và phù hợp với nhiều tình huống.