Hộp nối không thấm nước thường được sử dụng để phân phối điện, đóng ngắt và điều khiển các mạch điện ngoài trời. Dựa trên các cấp chống thấm nước và chống bụi khác nhau, cũng như các kích thước không gian khác nhau, mạch điện bên trong có thể linh hoạt hơn và có thể thay đổi, đồng thời có thể được áp dụng cho nhiều cảnh ngoài trời.

Chẳng hạn như đèn đường ngoài trời, giám sát ngoài trời, nuôi trồng thủy sản, cọc sạc ngoài trời, tưới vườn, và một số hệ thống mạch điện thông minh ngoài trời. Theo yêu cầu sử dụng của các tình huống khác nhau, các yêu cầu về vật liệu bên ngoài của hộp nối là khác nhau. Chúng tôi có hộp nối chống thấm bằng nhựa và hộp nối chống thấm bằng nhôm đúc.