Bộ ngắt mạch thu nhỏ DC (MCB) có thể có chức năng bảo vệ tương tự như AC MCB, nó chủ yếu bảo vệ thiết bị khỏi quá tải và bảo vệ ngắn mạch, nhưng DC MCB chủ yếu được sử dụng cho hệ thống DC, chẳng hạn như hệ thống năng lượng mặt trời quang điện, nguồn điện chuyển mạch DC tần số cao Hệ thống, Hệ thống bảo vệ mới liên quan đến DC như hệ thống năng lượng, được lắp đặt cùng với các thiết bị bảo vệ DC khác như công tắc chính cho mạch chính hoặc mạch nhánh.

Làm thế nào để chọn MCB DC?

Điện áp có thể lựa chọn là từ DC 24V đến 1000V và 1500V, và dòng điện từ 1A đến 125A. Vui lòng chọn MCB DC phù hợp theo ứng dụng.